سرویس VODسرویس VOD

VOD در واقـع مخفف Video On Demand و یک فنـاوری بر بستر IP اسـت که توسط آن کاربران می توانند محتوای ویدئویی، تصویری را تماشـا کنند. سـرویس VOD شرکت صبانت به کاربران بعد از احراز هویت امکان دسـترسی به محتوای گوناگون را ارائه و همچنین به منظور رعایت حقوق مشترکین و کاربران بسته های ویدئویی مختلفی را در دسترسی قرار می دهد. سـطح دسترسی و دسـته بندی بر اساس نوع بسته انتخابی می باشد و تمامی مشـترکین صبانت می توانند از تعرفه های ویژه حجمی برخوردار شده و از تماشای فیلم ها و ویدئوهای رایگان استفاده نمایند.

دستاوردها

مدیریت زمان 

ارائه سرویس های مختلف ویدئویی مانند آموزش پرسنل و...

تهیه و تولید محتوا متناسب با حوزه فعالیت مرتبط

تگها : راهکارهای_سازمانی , سرویس_VOD

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش